• Motoryzacja w biznesie
    Jak prowadzić biznes motoryzacyjny?

                                                                


                            

                       

 

Spawarki to urządzenia łączące dla elementy w wysokiej temperaturze. Jakość połączeń oceniania jest na podstawie wytrzymałości spoiny wokół spawu.

 

              

 

Elementy wpływające na jakość uzyskanego spawu

 

Czynnikiem wpływającym na jakość spawu na pewno będzie rodzaj zastosowanej metody spawania, ilość i koncentracja energii dostarczonej do spawania, rodzaj łączonych materiałów, materiał zastosowany to topnika lub elektrody, geometria przedmiotu. Więcej szczegółów o spawaniu szczególnie cnc dowiemy się z sieci- kliknij w stronę.

 

Tagged Under